POSLOVNE REŠITVE

OPTIMIZACIJA PROCESOV

Posodobite in poenostavite poslovanje z uvedbo avtomatiziranega in brezpapirnega dela, ki je podprto s prenovljenimi poslovnimi procesi.

informacijske rešitve

celovito upravljanje z informacijami

poslovanje v oblaku (zajema e-pošto, skupno okolje, hrambo podatkov, medsebojno komunikacijo, …)

poslovna analitika kot pomoč pri definiranju potreb za deležnike in zagotavljanju dodane vrednosti

robotizacija (vpeljava programskih robotov v vsakodnevno poslovanje)

načrtovanje informacijske infrastrukture

svetovanje (pomoč pri izbiri ustreznih rešitev)

SKLADNOST POSLOVANJA

Uvedba standardov z namenom zvišati nivo notranje organizacije, urediti procese, dvigniti učinkovitost in prepoznavnost ali pa se prilagoditi zahtevam poslovnih partnerjev.

sistem varovanja informacij (SUVI) – tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje informacij ter ozaveščanje zaposlenih (ISO 27001)

sistem upravljanja z IT storitvami (ITSM, ITIL) – zagotavlja praktičen okvir za ugotavljanje, načrtovanje, izvajanje in podporo IT storitvam v podjetjih

uvedba ostalih standardov:

ISO 31000 – upravljanje s tveganji

ISO 9001 – sistem vodenja kakovosti

TEHNOLOGIJA

Tehnološke rešitve s katerimi pomagamo reševati različne izzive pri strankah.

 

IoT in SMART CITY rešitve (globalna komunikacijska povezljivost, pametno parkiranje in logistika)

Digitalizacija proizvodnjih procesov in Industrija 4.0 (povečanje donosa, znižanje operativnih stroškov, avtomatiziranje procesov)

rešitve za gradbeništvo in vzdrževanje (poenostavite delo na gradbišču, nadzorujte aktivnosti in prihranite na času)

SISTEMSKE REŠITVE

Poslovanja podjetja si ne moremo predstavljati brez učinkovite računalniške in informacijske podpore. Dobro zastavljeni računalniški sistemi ter ustrezne informacijske rešitve (ERP, DMS/CMS, CRM, ERM, …) omogočajo učinkovito delo, znižujejo stroške za informatiko in povečujejo učinkovitost.

Vzdrževanje

Z ustreznim vzdrževanjem poskrbimo za redno odpravljanje napak ter nemoteno delo.

Nadzor

S preventivnim nadzorom zmanjšamo možnost odpovedi sistema.

Pogodbeno vzdrževanje

Pogodbeno vzdrževanje oz. zunanje izvajanje IKT storitev.

Nadgradnje

Redno, preventivno in nujno nadgrajevanje sistemov omogoča bolj stabilno delovanje.

Varnost

Poskrbimo za varnost vaših podatkov in informacijskega okolja.

Načrtovanje

Na podlagi izkušenj in znanja lahko pripravimo ustrezno rešitev za vaše potrebe.

ZAKAJ MI?

POZNAMO TEHNOLOGIJE

SMO MALI IN PRILAGODLJIVI

IMAMO ZNANJE

POSLUŠAMO STRANKO

NAJDEMO USTREZNO REŠITEV

IMAMO IZKUŠNJE